DOCUMENTS

 

Model Organitzatiu de la CPVR

 

 

I CONVENCIÓ PER LA REPÚBLICA AL PAÍS VALENCIÀ
Coordinadora del País Valencià per la República València, 4 de Març de 2007

DECLARACIÓ

Nosaltres valencians, homes i dones de diferents procedències què vivim i treballem en pobles i ciutats de les comarques del País Valencià, responent a la convocatòria de la ‘Coordinadora del País Valencià per la República’, reunits avui en convenció lliure i sobirana, fent ús de la nostra llibertat individual, declarem:
1. Que la corrupció econòmica i política, les calamitats socials, la destrucció de la natura, la llengua i la cultura que patim els valencians, tenen el seu origen en la ignorància, la cobdícia i el menyspreu dels drets humans, dictats pel predomini dels interessos d’una minoria, l’oligarquia què va instaurar el franquisme i col·laborar amb ell durant els quaranta anys de la dictadura, per sobre dels de la majoria. Que la família reial dels Borbons és l’instrument d’aquells que es beneficien d’aquesta situació; des del primer rei fins al darrer Borbó, l’actual Joan Carles I. Les successives monarquies, en essència sempre han sigut el mateix per al poble. Si Felip V de Castella va abolir la sobirania dels valencians pel Decret de Nova Planta de 1707, amb el “justo derecho de conquista” com a única base jurídica, l’actual monarca va ser imposat després de l’abolició il·legal de la Constitució de 1931 de la II República espanyola mitjançant una sagnant guerra, l’extermini físic dels demòcrates i de quaranta anys de terror. La monarquia restaurada pel genocida Franco i la Constitució de 1978, que pretén legitimar-la, són les institucions que fonamenten l’actual estat.
2. El dret dels valencians i la resta dels pobles a lluitar per la llibertat sense domini, la igualtat sense privilegis i la fraternitat sense condicions. És a dir, el dret dels valencians per assolir la República i la sobirania política per organitzar-nos en un règim democràtic amb un sistema social just que la faça possible. El dret dels valencians a crear llaços fraternals amb catalans, aragonesos, castellans i amb tota la resta de pobles de la humanitat. El dret dels valencians a renunciar a la violència i a la guerra per dirimir els conflictes humans.
3. Que ja ha arribat l’hora d’exigir als representants polítics que es reclamen republicans a no doblegar-se davant del domini dels suplantadors i falsejadors de la llibertat i de la democràcia. Cal exigir-los la defensa, sense ambigüitats, de la República i l’acció política per assolir-la. I si no ho fan, caldrà rebutjar-los com els nostres representants, per còmplices amb els enemics d’una societat lliure i democràtica.

——————–
I CONVENCIÓ PER LA REPÚBLICA AL PAÍS VALENCIÀ
Coordinadora del País Valencià per la República
València, 4 de Març de 2007

MANIFEST PER LA REPÚBLICA

Celebrem la I Convenció per la República en un moment de creixement de la lluita per la III República al conjunt de l’Estat. Després de molts anys en què, com a conseqüència de l’anomenada “Transició”, van voler fer creure’ns que les idees republicanes eren cosa del passat, pervivències nostàlgiques deien, la proclamació de la República és hui més que una esperança, és una reivindicació política que està sobre la taula i s’exigeix amb força al carrer, especialment per part de la joventut.

EL MOVIMENT REPUBLICÀ. El moviment per la República és una realitat arreu de l’Estat i també al País Valencià. Encara que lluny de ser el que necessitem per aconseguir el nostre objectiu, la proclamació de la República, el moviment republicà s’ha dotat d’un programa de mínims, els vuit punts, i de mecanismes de coordinació, com ara la Coordinadora del País Valencià per la República (CPVR) i la Coordinadora Estatal Republicana (CER). Les organitzacions republicanes valencianes treballem pels nostres objectius al nostre país, on hem organitzat nombroses activitats i mobilitzacions, entre les quals la manifestació Per la República del passat 13 de maig a València, la manifestació “Cap a la III República” de Castelló o l’acte del 4 de novembre a Quart de Poblet, i participem en el desenvolupament del moviment al conjunt de l’Estat. La nostra participació ha estat destacada a les successives Trobades Estatals Republicanes, a les mobilitzacions del 6 de desembre a Madrid i en la formació de la CER. Ens comprometem, des del nostre treball al País Valencià, a seguir desenvolupant el treball conjunt amb les organitzacions republicanes de la resta de l’Estat, independentment del subjecte de sobirania que contemplen.

ELS NOSTRES PRINCIPIS. Som republicans perquè pensem que la monarquia és una forma d’estat arcaica i minoritària al món actual, un residu antidemocràtic del passat. Però, a més a més, a l’estat espanyol encarna la continuïtat amb el franquisme amb l’hegemonia política i social dels grups oligàrquics. Sols en un estat república és possible la democràcia plena, començant pel fet elemental que la màxima representació de l’estat estiga sotmesa a la sobirania popular.

Les organitzacions republicanes del País Valencià declarem obertament que el nostre objectiu és assolir un règim de justícia i llibertat mitjançant la reinstauració de la República. No ens serveix cap reforma d’un règim que, com el monàrquic, és obsolet i no té cap reforma possible. No considerem legítima la monarquia borbònica per quant suposa una imposició del franquisme, la dictadura sorgida de l’alçament militar que va acabar amb el règim legítim i democràtic que era la II República, que en els seus pocs anys d’existència va propiciar els avanços democràtics i socials més importants de la nostra història, com ara la reforma agrària, l’avanç educatiu o el vot de la dona.

LA MONARQUIA IMPOSADA. Considerem la Transició com un canvi en la forma de dominació política, que deixava el poder en les mans dels mateixos grups minoritaris de privilegiats que van conspirar contra la República i van imposar per la força la dictadura. En cap moment es va permetre al poble optar entre Monarquia o República. L’aprovació de la Constitució del 78 es va fer sota el xantatge d’una pretesa tornada a la dictadura de la mà d’un exèrcit que, com la resta dels aparells de l’estat franquista es va perpetuar sense cap depuració. La Transició esdevenia així una veritable Llei de Punt i Final, precedent de les aplicades després en altres llocs en situacions semblants.

La Monarquia encarnada en el rei Juan Carlos I va ser el garant de la continuïtat del domini de l’oligarquia amb altres formes. És per això que la reivindicació republicana implica alguna cosa més que un canvi en la forma d’estat. Es també la reivindicació d’un nou marc de democràcia avançada, on troben solució els problemes socials i nacionals irresolubles en l’actual Constitució monàrquica. D’ací que els republicans del País Valencià i de tot l’estat participem d’un moviment que intervé en les grans qüestions polítiques i socials que afecten el nostre poble, des de les nostres idees comunes. El nostre és un moviment plural i democràtic que no és patrimoni de cap força ni ideologia concreta, on tenen cabuda totes les posicions que accepten treballar conjuntament des del mínims comuns.

LES NOSTRES REIVINDICACIONS:

-PER LA SOBIRANIA. Diferents sensibilitats conviuen i treballen ensems en la Coordinadora, entre elles les què plantegen un marc estatal per a la República i les què defensen un àmbit republicà valencià. El moviment per la III República es pronuncia pel reconeixement del dret dels pobles de l’Estat, també del valencià, a l’autodeterminació, la qual cosa implica la sobirania del nostre poble per a decidir sobre la seua relació amb la resta de pobles de l’Estat. Al mateix temps, el moviment republicà sobirà per la I República valenciana, es pronuncia per la sobirania del poble valencià per damunt de la qual no n’hi ha d’altra.

Al País Valencià els republicans ens manifestem pel reconeixement de la unitat de la llengua i l’establiment d’acords de col·laboració amb els pobles de la resta de l’àmbit lingüístic.

-PER LA PAU I LA SOLIDARITAT ENTRE ELS POBLES. També ens pronunciem per la sobirania front als poders imperials, la qual cosa és incompatible amb la pertinença a blocs militars com l’OTAN, l’existència de bases militars com ara la de Bètera, o les intervencions en estats sobirans. Considerem plenament vigent la renúncia a la guerra com a instrument de la política exterior, recollit en la Constitució de la II República.

-PELS DRETS SOCIALS I LABORALS. Així mateix, les organitzacions per la República ens manifestem per en defensa dels drets de les treballadores i treballadors, què no han deixat de patir retallades en els darrers anys, i, per tant, la millora de les condicions laborals, de les pensions, dels drets socials i una fiscalitat progressiva estan entre els nostres objectius, al temps què critiquem els continus retalls què han sofert sota els successius governs

-EN DEFENSA D’ALLÒ PÚBLIC. L’esperit republicà inclou igualment la defensa d’allò públic i col·lectiu com a base d’un estat democràtic i socialment avançat. Per això reivindiquem el caràcter públic de l’ensenyament, la sanitat, el transport com a serveis essencials per a la comunitat, dels serveis socials i dels serveis públics en general, per la qual cosa ens hem oposat i ens oposarem a les privatitzacions i el desviament de fons públics cap als negocis privats, com ara l’ensenyament concertat, i a la gestió privada dels serveis públics, com és el cas de l’Hospital de la Ribera.

-PER LA LAÏCITAT. Com a republicans reivindiquem un estat laic, per la qual cosa exigim la denúncia i anul·lació del Concordat amb el Vaticà, l’eixida de la religió de l’ensenyament i la separació efectiva de l’Estat i les confessions religioses. Les creences i pràctiques religioses han de quedar en l’àmbit privat.

-EN DEFENSA DEL TERRITORI. Les organitzacions republicanes valencianes no podem acceptar la destrucció del nostre territori, amb l’aplicació de polítiques destructives i insostenibles, en nom del benefici privat immediat. Rebutgem que siga progrés la destrucció del nostre patrimoni ens oposem a la construcció descontrolada i als transvasaments per a fer-la possible.

-PER LA MEMÒRIA HISTÒRICA. Reivindiquem la lluita i el sacrifici dels defensors i defensores de la República i dels lluitadors i lluitadores antifranquistes. Per això recolzem lluites com ara la defensa de les foses comunes del cementeri de València, exigim la retirada de la simbologia franquista encara present als nostres carrers i reivindiquem una llei de Memòria Històrica que restablisca la memòria dels lluitadors i lluitadores, anul·le les sentències franquistes i condemne els botxins, per situar a cadascú al lloc que li correspon.

En definitiva, concebem la lluita per la República com la lluita per fer possibles els anhels de progrés i justícia del nostre poble, perquè l’aspiració republicana sempre ha estat vinculada a la idea de progrés social.

EL NOSTRE COMPROMÍS. Els republicans i republicanes valencians i les nostres organitzacions ens comprometem a seguir organitzant-nos i lluitant, tant al País Valencià com junt als de la resta de l’Estat, independentment del subjecte de sobirania que cada moviment plantege, per a fer possibles aquestes aspiracions, amb la proclamació de la República.

——————————-

I CONVENCIÓ PER LA REPÚBLICA AL PAÍS VALENCIÀ
Coordinadora del País Valencià per la República
València, 4 de Març de 2007

PRINCIPIS ORGANITZATIUS

LA NECESSITAT DE COORDINACIÓ
En els últims anys, el propi desenvolupament i creixement del moviment republicà ha generat la necessitat d’establir espais de coordinació per a la trobada de les distintes organitzacions, plataformes i col·lectius que treballen per la República. En el País Valencià la constitució de la CPVR, fa dos anys, va ser la conseqüència lògica i natural del creixent desenvolupament d’activitats de reivindicació de la república i recuperació de la memòria històrica. Així, les organitzacions republicanes més actives, preocupades pel solapament en el temps d’activitats, per l’abast limitat de les iniciatives portades a terme individualment i per la necessitat de vertebrar al País Valencià un moviment per la república ampli, democràtic, participatiu, amb iniciativa i capacitat d’acció en tot el país, van constituir la CPVR.
Després de més d’un centenar d’activitats desenvolupades en l’últim any, el naixement de noves organitzacions republicanes i la celebració per primera vegada d’una mobilització multitudinària en forma de manifestació unitària i reivindicativa, la necessitat de coordinació detectada fa dos anys, es converteix en una exigència per als i les republicanes del País Valencià que volem optimitzar esforços i augmentar la repercussió de nostres iniciatives.

EL CARÀCTER DE LA COORDINACIÓ
La CPVR és un espai de coordinació de les organitzacions que, des de diferents visions, treballen per la proclamació de la república. En cap cas és, ni ha d’actuar, com la direcció política del moviment republicà, ni una federació o confederació d’organitzacions. Per tant, al seu si s’han d’integrar en igualtat de condicions totes les organitzacions que desenvolupen accions en aquest camp. Com a conseqüència, les iniciatives preses per la Coordinadora afecten només els seus integrants, sense menyscabament que les posicions i propostes adoptades servisquen de referent a organitzacions i persones alienes a aquesta.

Les funcions de la CPVR en el grau actual de maduració del moviment republicà són:

1. Ser un espai per a l’intercanvi d’experiències, de debat i contrast de posicions, així com de posada en comú dels recursos –materials, intel·lectuals i polítics- dels seus integrants.
2. Coordinar en el temps les activitats que les distintes organitzacions realitzen a fi d’evitar solapaments i dotar d’un mínim de coherència al conjunt.
3. Unificar aquelles activitats que tinguen el mateix sentit o puguen complementar-se amb l’objectiu d’augmentar-ne la seua repercussió i l’assistència a les mateixes.
4. 4. Organitzar les activitats que per la seua envergadura només es puguen realitzar amb garanties d’èxit en el marc unitari de la Coordinadora.
5. Estimular la constitució de noves organitzacions republicanes procurant l’extensió del moviment republicà a tot el País Valencià.
6. Treballar per a, en la mesura que es puga, homogeneïtzar les propostes i reivindicacions republicanes sent la unitat un valor positiu i d’avanç.
7. Organitzar la publicitat i propaganda de les distintes iniciatives i propostes amb l’objectiu d’augmentar el seu abast i reduir costos.
8. Fomentar el treball unitari en el marc polític Estatal per mitjà de la coordinació amb les organitzacions republicanes de la resta de l’Estat.

FUNCIONAMENT DE LA COORDINADORA

El funcionament de la CPVR s’ha de regir per la màxima transparència, participació i democràcia en la presa de decisions i posada en pràctica dels acords. Sota aquestos paràmetres:

1. INTEGRANTS I INCORPORACIONS. Les organitzacions integrants de la CPVR assumeixen els seus objectius i funcionament. Les propostes de noves incorporacions hauran de ser anunciades amb antelació en l’ordre del dia, havent de ser aprovada la seua incorporació per majoria. Es recomana que les organitzacions integrants facen constar aquesta condició en les seues publicacions.

2. VOT I CONSENS. Les distintes organitzacions designaran a dos membres, com a màxim, perquè la representen en la CPVR tenint, cadascuna, un vot. La consecució del consens serà el principi que regirà el debat de les propostes.

3. PROPOSTES I IMPLICACIÓ. Les activitats i iniciatives proposades en el marc de la CPVR hauran de ser anunciades amb antelació en l’ordre del dia, havent d’aconseguir per a la seua aprovació el vot de la majoria de les organitzacions presents. Les organitzacions que no hagen secundat les propostes aprovades no tenen l’obligació de participar-hi en elles.

4. COORDINACIÓ I ACTES. La CPVR comptarà amb un coordinador que moderarà les reunions i realitzarà les convocatòries de la CPVR a partir del mandat de l’anterior reunió. Un secretari d’actes s’encarregarà de la redacció de les actes. Els càrrecs de la coordinadora tindran una vigència de dos anys, no obstant podran ser reelegits.

5. REPRESENTACIÓ PÚBLICA. La representació pública de la CPVR en qualsevol activitat pròpia o aliena haurà de ser acordada, per a cada ocasió, pels seus integrants.

6. CONVOCATÒRIES. La convocatòria de reunions serà estipulada, en la mesura que siga possible, en cada reunió de la CPVR podent ser convocada, per raons justificades, per qualsevol de les organitzacions integrants, a través del coordinador. Tota convocatòria anirà acompanyada d’una proposta d’ordre del dia que haurà de ser aprovat al començament de cada reunió.

7. COMISSIONS. La CPRV podrà constituir les comissions de treball necessàries per a assegurar el seu funcionament i el desenvolupament de les activitats acordades.

8. POLÍTICA LINGÜISTA EN PUBLICACIONS. La CPVR promourà mecanismes tendents a discriminar positivament l’ús del valencià entre les organitzacions que la integren fins arribar a la total normalització, com a mitjà per a combatre la substitució lingüista que encara continua. No obstant atenent a la realitat lingüistica actual, i que diverses comarques són quasi en la seua totalitat castellà parlants i a la fi de facilitar la seua difusió i comprensió en aquest àmbits, tots els documents que la CPVR aprove i envie, aniran expresats en les dos llengües oficials del País Valencià encara que donant el tractament de discriminació positiva al valencià.

———————–

Proyecto de Constitución Federal de la República Española de 1873 (no promulgada)
https://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1873_(no_promulgada)

TÍTULO I: De la Nación Española
Artículo 1º.- Componen la Nación Española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas.
Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales.
Artículo 2º.- Las islas Filipinas, de Fernando Poo, Annobón, Corisco, y los establecimientos de África, componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos.